Definicija iz naslova je na mestu sploh takrat, ko iščemo motivacijo za naprej. Razlog (motiv) zakaj iščemo motivacijo pa pri tem ni pomemben, ampak je pomemben predvsem foksu. Vseeno naj ti obrazložim oba konstrukta in sicer motiv ter fokus. Motivacija oz. motiv prihaja iz tebe in je vezan na potrebo. Slednja pa je lahko fizična ali mentalna, potreba je. Najbolj pomembni pa so občutki ob potrebi...

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App